KREATIVT GESTALTANDE TERAPIER 
Kreatativt Gestaltande & Konstnärliga Terapier


Resurser

Utbildningar och andra resurser i bokstavsordning (fokus på Sverige):

www.expressivearts.se - kurser, utbildningar och forskning i uttryckande konstterapi, musikterapi mm. Leds av Ph.D Margareta Wärja. Ligger i Stockholm. 

www.expressivearts.egs.edu - the European Graduate School, Swizerland. Utbildningar, samlad forskning i uttryckande konstterapi. 

forskargruppenintra.se Forskargruppen INTRA

www.kmh.se Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt www.musikterapeut.se informerar om utbildning till musikterapeut inklusive ett magisterprogram (60hp). 

www.kulturellahjarnan.se - en sida som Karolinska Institutet administrerar i samarbete med Stockholms Läns Landsting och Statens Musikverk. Nationell och internationell forskning presenteras och återkommande aktiviteter arrangeras på temat kultur och hälsa. En del videoinspelat material. Huvudsaklig målgrupp är forskare, men alla välkomnas. Har nyhetsbrev. 

www.kulturochhalsa.sll.se - kompetenscentrum för kultur och hälsa, främjar forskning och metodutveckling för att integrera kultur i vård och omsorg. Drivs av Stockholms Läns Landsting på uppdrag av kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Anordnar arrangemang. Har nyhetsbrev.

www.musikterapi.aau.dk/cedomus - CEDOMUS: Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi, Aalborg Universitetet, Danmark. 

www.niarte.se - bildterapiutbildningar bl. a motsvarande masternivå. Ligger i Brevens Bruk, Närke och leds av leg. psykoterapeut Lena Herö samt leg. psykolog och bildpsykoterapeut Kenneth Wide.